Du er her
Hjem > Nyheter > Alvorlig kritikk mot barnevernet

Alvorlig kritikk mot barnevernet

Advokat Anita Rian Lykken er blant dem som har klaget Orkdal kommunes barnevern inn for Fylkesmannen.
Advokat Anita Rian Lykken er blant dem som har klaget Orkdal kommunes barnevern inn for Fylkesmannen.

Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.

Dette er blant kritikken som rettes mot barnevernstjenesten i Orkdal.

Publisert: 02 juli 2012 i avisa-st

– Det er helt rystende. Vi er opplært til å ha tiltro det offentlige apparatet i dette landet. Bare ut fra det jeg har sett av barnevernstjenesten i Orkdal, er det så ille at folk ikke ville ha trodd det.

Alvorlig

Det sier advokat Anita Rian Lykken. Hun er en av flere advokater som har tatt kontakt med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på bakgrunn av barnevernet i Orkdals opptreden og håndtering av saker.

Det er sterke påstander advokatkontoret kommer med i brevet til Fylkesmannen. Her er noen av dem:

* Løgn fra saksbehandler overfor advokat.

* Ei ung jente ble nektet sin lovpålagte rett til fylkesnemndas overprøving av vedtak om flytting.

* Dokumentfalsk.

Ville flytte jente

Lykken utdyper de alvorlige påstandene ved å fortelle om ett av flere tilfeller hun har klaget inn. Hun presiserer hennes klient har opphevet taushetsplikten:

– Ei 15 år gammel jente var midlertidig plassert i en institusjon, og barnevernet i Orkdal ville flytte henne derfra mot jenta og moras vilje. Institusjonen hadde ledig plass og et passende tilbud til 15-åringen, og de mente jenta burde være der.

Ble kalt frekk

– Barnevernet mente at denne institusjonen ikke var bra for jenta, og jeg sa da at nettopp denne institusjonen var rangert som en av de beste i landet. Jeg ble kalt for frekk som stilte spørsmål ved barnevernets skjønn. Alt jeg ba om, var et møte med sakens parter for å drøfte mulige løsninger, forteller Lykken.

Det som skjedde, var at den 15 år gamle jenta ble flyttet. Mot sin vilje, mot moras vilje og mot institusjonens vilje.

Dette var femte gangen jenta ble flyttet.

– Ble løyet til

– I slike saker har klientene en lovpålagt rett til å påklage vedtaket om flytting inn for fylkesnemnda. Men det finnes smutthull. Saksbehandleren sa at fosterhjemmet hadde sagt opp avtalen med barnevernstjenesten, og da gjelder ikke samme rettighet til å klage. Barnevernstjenesten la dermed klagen til side. Det ble senere avdekket at fosterhjemmet ikke hadde sagt opp avtalen. Vi ble rett og slett løyet til, og det synes jeg ikke er en saksbehandler i barnevernet verdig, sier advokaten.

– At jenta ble fratatt retten sin til å påklage flyttevedtaket, er den groveste mangelen jeg har vært borti, sier Lykken.

Alvorlig

Fylkesmannen har over flere år mottatt klager på barnevernet i Orkdal.

I et brev til Orkdal kommune, der kommunen ble innkalt til møte vedrørende klagene, skriver Fylkesmannen at antall klager og henvendelser er i et så stort omfang og av en slik alvorlighetsgrad at man mener det er nødvendig å innkalle rådmannen til møte.

Ifølge Fylkesmannen gjelder klagene måten barnevernstjenesten kommuniserer på samt deres kompetanse.

Rådmann på teppet

Møtet ble avholdt 4. mai på Fylkesmannens kontor. Fra Orkdal kommune møtte rådmann Grethe Metliaas og enhetsleder for helse og familie, Ellen Wahlmann.

Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Jostein Magne Krutvik, bekrefter at henvendelsene angående barnevernet i Orkdal har vært av et uvanlig stort omfang og alvorlighetsgrad.

– Det er ikke vanlig at det samler seg opp på en slik måte. Og når vi i tillegg til å opprette tilsynssaker, innkaller rådmannen og enhetslederen til møte hos Fylkesmannen, så er det et signal om at vi ser alvorlig på dette, sier Krutvik.

«Ikke ofte»

– Hvor ofte innkalles den administrative kommuneledelsen til Fylkesmannen?

– Nei, det er ikke ofte. Det skjer ikke mange ganger i løpet av et år. Men her var det av et slikt omfang og så alvorlig, at vi måtte innkalle ledelsen i Orkdal kommune.

– Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av at det skal være et problem med kulturen innad i barnevernet i Orkdal?

– Ja, gjennom enkeltsaker har vi fått den informasjonen.

 

Rådmann Grethe Metliaas var i mai innkalt til Fylkesmannen

Rådmann Grethe Metliaas var i mai innkalt til Fylkesmannen

Fylkesmannen har over flere år mottatt klager på barnevernet i Orkdal.

Fylkesmannen har over flere år mottatt klager på barnevernet i Orkdal.

Comments

comments

One thought on “Alvorlig kritikk mot barnevernet

Top
Translate »