Du er her
Hjem > Author: Marianne Haslev Skånland

Barnevernets overordnede

Helene Sørbu har en utmerket artikkel i OA 8. mars 2017. Jeg vil gjerne få hoppe inn ved ståstedet til en kort bemerkning (også utmerket) som Anniken Oftebro har skrevet i kommentarfeltet under, og som knytter an til Sørbus artikkel. Oftebro spør: «. er kommunalpolitikere og rådmann de som er over

Pressens unnfallenhet i barnevernsaker

Hver gang det kommer noen som helst kritikk av barnevernet fra administrasjon eller politikerhold, og pressen tar det opp, så er det rent formelle og "ytre" ting disse "kritikerne" holder seg til, eventuelt at barnevernet "ikke griper inn kraftig og ofte nok". Jeg etterlyser at pressen lærer seg å gå etter

Forjamsete Politikere?

Fremskrittspartiet i Rogaland har hatt fylkesårsmøte, tilfeldigvis i kjølvannet av Stavanger Aftenblads eksponering av Ida-saken("Glassjenta"). Denne barnevernssaken har øyensynlig preget møtet: "Aftenbladets maratonreportasje om "Glassjenta" Ida var med og sette dagsorden for den politiske debatten på første dag av fylkesårsmøtet i Rogaland Fremskrittsparti på Sola." – Det er mange som "Glassjenta" Sterk kritikk mot barnevernet

Den vanlige "informasjonen" om norsk barnevern, nå fra den norske ambassaden i Romania

The Norwegian child welfare service - Children in cross-border situations (Norsk barnevern – Barn i situasjoner over landegrensene) Royal Norwegian Embassy in Bucharest, 29 desember 2015 Dette tar sikte på å roe rumenere ned, å forsikre demonstrantene for familien Bodnariu på 19. desember, og hele Romania, at alt er bra i Norge,

Å forsvare barna når barnevern og politi vil ha dem

  Å forsvare barna når barnevern og politi vil ha dem Av Marianne Haslev Skånland Norske myndigheters angrep på familiers selvbestemmelsesrett er mange. Se for eksempel samlemappen på BarnasRett: Barn og foreldre som blir straffet for opprør mot barnevernet. Her er et nytt tilfelle: Jæren: Truet barnevernssjef For å hindre at en slektning skulle havne i fosterhjem,

Vold mot stebarn kontra biologiske barn: Daly & Wilsons forskning

Av professor Marianne Haslev Skånland 1. Om forskerne Martin Daly og Margo Wilson De canadiske psykologene Martin Daly og Margo Wilson er to forskere som arbeider med evolusjonspsykologi (evolusjonsbiologisk basert psykologi). De er velorientert i moderne forskning kanskje særlig innen etologi og sosiobiologi, og i biologiens og psykologiens faghistorie. Deler av Daly

Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til

Fakta og forskning: Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til - 1 Diagnosen "Münchausen syndrome by proxy" (MSbP) – Münchausens syndrom ved stedfortreder – er svindel Av professor Marianne Haslev Skånland Det er gammelt nytt at der er en tendens hos helsevesen og hjelpeapparat til å velte skylden over på klienten/pasienten når de

Top
Translate »