Du er her
Hjem > Author: Per Einar Guthus

Hva er å ha ansvar?

Hva er å ha ansvar? Politiet bruker nå store ressurser på å avgjøre om jeg kan ha ytret meg på en eller annen måte som kan oppfattes å være krenkende, eller truende. Tønsbergs Blad skriver "Han har fire anmeldelser mot seg og etterforskningen har pågått i to år." sikkert, mange avhør,

Før trodde jeg disse barnevernsbarna var syke…

Før trodde jeg disse barna var syke, og at det var godt at de fikk hjelp.... Nå vet jeg at hele systemet er sykt, og hvorfor ungdommene gjør som de gjør.... Det er ingen plasser å gå, for dem som mener seg urettferdig behandlet. Det er ingen parter som ivaretar de familiene

Barnevern eller barnevern-vern?

Hva i all verden...Barnevernet tar barn og gir til hverandre, og det skjer i stor stil. Er det da rart at familiene sliter med å få barna tilbake? Er det greit at en tidligere fagkonsulent i barnevernet, rådgiver i et av de største private BV selskapene, har 3 egne fosterbarn, og

Barnevernet er blitt en kriminell organisasjon

Folk må forstå at barnevern er en politisk kamp mot familiene og de biologiske båndene mellom barnet og dem som satte barnet til verden... Hadde målet vært å hjelpe, så hadde det ikke vært normal praksis  for barnevernet å lyve, for å få rett til å skille familier. Familier som sliter økonomisk

Det er farlig å få mange barn i Norge

Her i Tønsberg gikk barnevernet inn og tok 4 av 8 barn, og etter at familien er grundig sjekket, på alle mulige måter, så nekter BV å gi tilbake de 2 yngste.. De 4 eldste er for lengst "ute av redet"... Jeg skammer meg på veiene av Barnevernet og politikerne som

Det er folkets rett å bli advart mot barnevernet

De eneste forskjellen mellom denne dama, og enkelte damer i barnvernet i Tønsberg er at de i BV Tønsberg ikke er dømt ennå, og at Tønsbergs blad nekter å skrive om dem....Slik at folk kunne blitt advart.... De lyver like mye, eller mer de manipulerer like mye. eller mer de

Barn Har Blitt Storindustri

Helt klart at dette er en PRIVATSAK, og jeg hadde IKKE brydd meg om å mene noe om det heller, om ei dame valgte å ta det valget..... Men når dette PRIVATE valget blir formidlet som en del av en PROPAGANDA, helt i tråd med AGENDA2030, da får det helt en annen

Barnevernet tenker ikke alltid på Barnets Beste

Hvorfor ønsker BV så ofte å lage grusomme minner for barn? Jeg fikk en telefon i går, der to barn hadde fått overnatte hos sin forelder for første gang på flere år... Der fortalte barnet om hvordan julaften for 2 år siden hadde vært... Barnet var i sitt 2. beredskaphjem, men

Hva er “det beste for barna?”

Jeg var på et stormøte i Tønsberg 30. mars, angående "vold i nære relasjoner". Det var flere til stede med sine appeller. Kommunaldirektøren som også i klare ordelag og stort bilde fra avisen, (hvor jeg var "Mannen fra Tønsberg"), tok opp hetsen mot de barnevernansatte. Han klarte ikke å møte

Hensynsløse barnevernere

Hvorfor er det slik, at det er de missbrukte, de voldsutsatte, de forsømte som skal ha definisjonsmakten på hvordan en god barndom skal være? Det sies hele tiden at barn blir ødelagt, av å bo under slike forhold, så hvordan kommer disse ødeleggelsene frem i praksis? På hvilken måte blir barna ødelagt,

Top
Translate »