Du er her
Hjem > Nyheter > Folk og media tør endelig å være kritiske til barnevernet

Folk og media tør endelig å være kritiske til barnevernet

Elisabeth Kjelstad
GIR SEG IKKE. Nå fredag arrangerer Elisabeth Kjeldstad (bildet) og organisasjonen “Vi krever gransking av barnvernet” markering på Torvet i Trondheim. Dette blir andre år på rad et slik arrangement skjer, med kritisk fokus på barnevernet.

De har gått fra pressgruppe til formell organisasjon. Fredag stiller de nok en gang på Torvet med krav om gransking og forandring av barnevernet. – Vi kommer aldri til å gi oss.

– Sammen er vi sterke. Det er vårt slagord. Ja, jeg føler at enkelte ting er på gli i riktig retning. Brennpunkt-reportasjene med fokus på barnevernet, forsterforeldre og de sakkyndige har vært viktig, sier Elisabeth Kjelstad.

Hun er stifter og primus motor bak organisasjonen ”3. mai – Vi krever gransking av barnevernet” som nå har 3 000 medlemmer. Kjelstad ble selv fratatt omsorgen for sitt barnebarn i 2011. En sak hun håper å få omgjort.

 

Biologiske prinsippet

Ett år er gått siden sist de holdt folkemøte på Torvet.  I desember gikk turen til Oslo og fakkeltog opp til regjeringskvartalet. Her fikk barneminister Solveig Horne overrakt 4500 underskrifter, med krav om at barnevernet må gås etter i sømmene.

– Vi har i alt stilt 17 krav. Aller fremst er kravet om at det biologiske prinsippet skal være utgangspunkt for barnevernet, når barn blir tatt  ut av hjemmet, for lengre eller kortere perioder. Altfor mange barn havner i forsterhjem, der omsorgssvikt ikke er uvanlig. Noe som igjen medfører at små barn blir sendt til stadig nye forsterhjem. Dette mens de er under omsorg av barnevernet,  sier Kjelstad.

 

CNN ville vite hvordan barnevernet fungerer i Norge 

 

Kontaktet av CNN

Noen dager før fredagens markering på Torvet har russisk presse og CNN vært på tråden til Kjelstad.

– CNN ville vite hvordan barnevernet fungerer i Norge, og om tilstanden virkelig kan er såpass kritisk. Samt hvorfor  FN har degradert Norge fra A- til B-status vedrørende menneskerettigheter.

I 2012 degradert FN-organ ’Norges nasjonale institusjon’ for menneskerettigheter fra A- til B-status. Degraderingen skyldtes flere forhold, men også at grupperinger som barnevernsbarn, ikke har noen institusjon å gå til dersom de mener seg utsatt for krenkelser.

 

Eksempler på direkte lovbrudd er skremmende mange

 

Flere lovbrudd

Gransking av barnevernet praksis og legalitet opp i mot gjeldene lovverk, må ifølge Kjelstad utføres av en tredjepart.

–  Vi krever samtidig gransking av utdanningssystemet og opplæringsrutiner til de ansatte. Eksempler på direkte lovbrudd er skremmende mange, der foreldre og barn ikke får de rettighetene de har krav på. Verken før vedtak om omsorgsovertakelse eller under barnevernets omsorgen.

Hun nevner brudd på lovverk relatert til samvær, tilsyn og opplysningsplikt.

 

Av over tusen prosessaker som jeg har hatt ansvar for gjennom nesten 13 år  (…), er dette første gang jeg har opplevd noe lignende

 

Avvikle fylkesnemnda

Flere skal holde appell på Torvet, deriblant advokat Olav Sylte fra advokatfirmaet Sylte AS. Et firma med fokus på familierett.

På firmaets nettside redegjør advokat Olav Sylte for erfaringer fra fylkesnemnda, der han beskriver hvordan den private parts advokat ble nektet både innledende innlegg og sluttinnlegg, uten begrunnelse. Samt avvist krav om protokolltilførsel: “Av over tusen prosessaker som jeg har hatt ansvar for gjennom nesten 13 år  (…), er dette første gang jeg har opplevd noe lignende”, skriver Advokat Sylte.

Videre skriver Sylte at: “Mange påstår at det forekommer at ansatte innenfor barneverntjenesten lyver og opptrer uredelig. Det kan dokumenteres at det ikke alltid er grunnlag for å avfeie slike alvorlige påstander”.

–  Vi krever at fylkesnemnda avvikles og erstattes av et familieråd. Vi har lenge sett at fylkesnemnda og kommuneadvokater har for tette bånd, som gjør at foreldre sjelden vinner frem med sin argumentasjon, sier Kjelstad.

 

Fylkesnemnda skal evalueres

Barneminister Solveig Horne (FrP) vedtok i februar at fylkesnemndene skal evalueres. I påfølgende pressemelding uttalte Horne at: ”Jeg har lenge vært opptatt av om fylkesnemndene fungerer etter hensikten, og om barna blir ivaretatt slik de skal. Jeg er opptatt av å se kvalitet, ressursbruk og organisering i sammenheng, og at det er det denne evalueringen skal gi innsikt i.

Kjelstad er glad for at stadsråden har satt barnevernet  og fylkesnemndene under lupen, men etterlyser høringsrunden som de  4500 underskriftene åpnet opp for.

– Jeg venter fortsatt på at Horne skal agerer på våre krav.

 

Ingen skam

Nå håper hun flest mulig møter opp på Torvet kommende fredag.

–  Tusenvis av mennesker blir berørt av barnevernssaker. Enten de er i familie, er lærere på barnets skole eller bor i nabolaget. Det er trist og hemmende for kravet om forandring av barnevernet,  at skammen og redselen for reaksjoner fra barnevernet er til hinder for å  engasjerer seg, og vise ansikt, sier Kjelstad.

 

gli

Elisabeth Kjeldstad merker at flere medier våger å ta tak i enkelte barnevernssaker.

–     Folk har fått øynene opp for at alt ikke er som det skal i norsk barnevern. Og hvor lite som skal til før ballen begynner å rulle. Jeg føler vi er på rett vei.

Hun understreker behovet for barnevernet i saker der barns helse og liv er  truet. Samt viktigheten for saklig tilnærming til tematikken.

 

PS!

Markering på Torvet skjer fra kl 12 fredag 2. mai. For mer info, se www.3mai-2013.no

Comments

comments

Top
Translate »