Du er her
Hjem > Nyheter > Gransk barnevernet!

Gransk barnevernet!

Elisabeth Kjelstad
protest på Torvet. Initiativtaker Elisabeth Kjeldstad tror fredagens demonstrasjon vil virke samlende for alle som ønsker en forandring av barnevernets praksis i Norge. Her i lag med Rune Eriksen– leder av Demokratene, appellholder og kjent vitne for de mange skjebnene ved det tidligere barnehjemmet i Osloveien.

Busslaster med folk fra Oslo og Bergen ­kommer 3. mai til Torvet med krav om forandring av barnevernets fremgangsmåter. – Rettsikkerheten til barn og deres familier er ikke-eksisterende.

– Feil anvendelse og brudd på lovverket er skremmende mange. Hvem skal etterforske barnevernet? Og hvem sitt ansvar er det at barnevernet gjør jobben sin på korrekt måte, spør Elisabeth Kjelstad.

Hun  står som én av to initiativtakerne bak demonstrasjonen med parolen «Vi krever en gransking av barnevernet». Allerede nå har 850 meldt sin ankomst.

– Men jeg er sikker på at tallet vil stige langt over det, sier Kjelstad som samtidig melder om massivt medieoppbud.

 

Inhabilitet

Kjeldstad kjenner begge sidene av barnevernet. Både som tidligere ansatt og som part i pågående sak, hvor hun kjemper om å få tilbake omsorgen for sitt barnebarn.

Folk forstår ikke hvor fort de kan stå i samme situasjon på grunn av  av feil vedtak, etter bekymringsmelding…

– Jeg kjenner dessverre til flere episoder der vitner i saker mot barnevernet er blitt utsatt for trusler. Fra min egen tid i barnevernet, vet jeg at graden av inhabilitet er stor.

Hun nevner tette bånd mellom ansatte i barne- og familietjenesten (BFT) og par med ønske om å bli fosterforeldre. Medlemmer i fylkesnemnda med relasjoner til saksbehandlere i BFT.

– Vi krever en granskning av barnevernet i Norge, ikke bare i Trondheim. Vi vil ha svar på spørsmålene vi stiller. Ja, vi tror på et barnevern, men ikke dagens utgave, sier Kjelstad.

 

Biologisk familie

Kjelstad er kritisk til at den biologiske familien til barn i BFTs søkelys, sjeldent blir vurdert som aktuelle omsorgspersoner.

– I alt for mange saker blir barn plassert i fosterhjem eller institusjoner. På tvers av hva barnevernloven legger opp til, relatert til hva som til barnets beste. Jeg vet om alt for mange barn som lider etter å ha blitt fjernet fra sin biologiske familie, og  selvmord i kjølvannet av slike vedtak.

Hun stiller spørsmål om hva som vil skje med disse barna når de er ute av barnevernets varetekt, i voksen alder.

– Vil de fungere i samfunnet når de ikke har hatt jevnlig kontakt med sin egen familie, spør Kjelstad.

 

Feilplassert bevisbyrde

Tall fra Trondheim kommunen viser at om lag 420 barn og unge i dag er plassert i fosterhjem og institusjoner.

– Terskelen for at man havner i barnevernets lys blir stadig lavere. Folk forstår ikke hvor fort de kan stå i samme situasjon på grunn av feil vedtak, etter bekymringsmelding.  Hvor bevisbyrden lempes over til foreldrene, når det i realiteten er BFT som skal dokumentere grunnlag for omsorgsovertakelse.

 

PS! Demonstrasjonen skjer på Torvet fredag 3. mai, fra kl  12 . Psykolog Einar C. Salvesen og  advokat Venil Thiis er noen av de som holder  appell.  Flere artister vil opptre. Mer info på Facebook-siden «Demonstrasjon (Gransking av barnevernet )»

Comments

comments

2 thoughts on “Gransk barnevernet!

  1. Eg har opplevd at barnevernet som vi trudde berre var rettferdig.tok fra oss barnebarnet fra oss uten å ha noke som helsekunnskap om barnet som i gjernings øyeblikket låg og sov med mormora og ei tante til stede mens biologiske mor var med lægen.tok dei barnet or senga si uten frukost eller drikke i ei reise på ca 4 timer til ein mann som går på folkemunne som narkoxxxx.vanker barnevernet i slike miljøer? Det må dei gjere nor deiplaserer barna på slike steder.ca 14 dager eller 3-4 veker etterpå tar narkoxxxx med barnet til syden kom der i fra etter 14-21 dager.var heim og tok laust på påsketur i mjøs distriktet.uten at barnet fekk roe seg ned i den nye heimen slik at han fekk problem da han skulle i barnehagen.så bar det på ny tur til Berlin for feiring av ein bestefar det såg vi i ei avis.barne var heile tida veldi sorgtung.men barnevernet sa barnet trivdes godt og fanseg godt til rette.dei ser ikkje slike bagateller som sorg .så helt de på i 1 år .da hadde narkoxxxx fodt nokk penger .da sende barnevernet barnet til ny familie i steden for heim.ed mange forunderlige forklaringer eller uten forklaring egsom farfar fekk til og med besøksforbud for falsk beskyldning eg skulle ha teke bilder av barnevernet .som eg aldri har gjort.dei kan naturlegvis ikkje legge fram beviset hellder bilder som aldring er teke.kv skal eg gjere har veldig lyst å anmelde dei.men politiet trur meg vel ikkje eg har brevet som beviser skuldingane. Slik held Depp med småbarn som ikkje får en einast kjangs til å bearbeide sorga .Eg veit at om nokon i barnevernet hamner sorg får dei sykmelding på grunn av sorg. Kva får barna.? Dei blir drevne rundt om i innlan og utland og fullstendig ignorerte. Til barnas beste.alt dette av anonym melding.kan garantere at det var verken mishandling eller rus som er årsak .det veit berre barnevernet.barnet var glad og roleg sang bæ bæ lille lamm nor ha leika seg.og var mykje ute ifrisk luft sammen med mor si som viste barnet om fugler dyr fisker .no er han bleik og blitt tynn som tyder på at barnet er fortsatt i sorg og lite ute i naturensom han var så glad i.

Top
Translate »