Du er her
Hjem > Annet > Hvordan fremme en klage til EMD

Hvordan fremme en klage til EMD

Hvordan man fremmer en klage til Domstolen

Hvis De beslutter Dem for å klage til Domstolen, bør De forsikre Dem om at klagen oppfyller de formelle kravene i Regel 47 i Domstolens regelverk, som beskriver hvilke opplysninger og dokumenter som må sendes inn.

Hvis det mangler opplysninger eller dokumenter som kreves etter artikkel 47 § 1 og 2, vil klagen ikke bli behandlet av Domstolen. Det er avgjørende at alle rubrikker i klageskjemaet fylles ut.

Regel 47
Innbringelse av klagen (engelsk versjon)

En gyldig klage vil bli behandlet av Domstolen, men det betyr ikke at klagen vil bli tatt opp til realitetsbehandling (erklært «admissible»).

Klage til Domstolen

Klageskjemaet bør lastes ned, fylles ut, skrives ut og sendes med vanlig post til Domstolen sammen med de nødvendige dokumentene. Andre skjemaer må ikke brukes. Vennligst følg veiledningen nedenfor som vil hjelpe deg å fylle ut klageskjemaet på en korrekt måte.

Klageskjema

Din klage til Den europeiske menneskerettsdomstol

Denne brosjyren, som beskriver de forskjellige stadiene av saksbehandlingen ved Domstolen, gir svar på spørsmål som ofte stilles av klagere, særlig etter at klagen er sendt inn til Domstolen.

Din klage til Den europeiske menneskerettsdomstol- Hvordan man klager og hvordan Deres klage vil bli behandlet (engelsk versjon)

Spørsmål og Svar

“Spørsmål og svar” gir informasjon til mulige klagere.

Spørsmål og Svar

 

Flytdiagram

Dette flytdiagrammet beskriver hvordan saken behandles av et juridisk kollegium.

Forenklet flytdiagram om saksbehandlingen i Domstolen (engelsk versjon)

Andre språk

Veiledning om vilkårene for realitetsbehandling

Denne praktiske veiledningen retter seg hovedsakelig mot advokater som ønsker å bringe inn en sak for Domstolen. Den beskriver hvilke vilkår klagen må oppfylle for å bli realitetsbehandlet.

Veiledning om vilkårene for realitetsbehandling

Offisielle tekster

Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Domstolen regelverk(engelsk versjon)

Praktiske instruksjoner

Video om innbringelse av en klage

Denne filmen forklarer hvordan klagen skal fylles ut for å bli behandlet av Domstolen. Vennligst merk at selv om filmen tar opp de viktigste punktene om innsendelse av klagen, må visse opplysninger oppdateres i samsvar med de siste endringene.

Video “Hvordan man klager til Domstolen” (engelsk versjon)

Veiledning for å fylle ut klageskjemaet

Andre språk

Video om vilkårene for realitetsbehandling

Denne filmen forklarer de vesentlige betingelsene for å klage til Domstolen.

Video om vilkårene for realitetsbehandling (engelsk versjon)

Andre språk

Midlertidige tiltak

 Hva er midlertidige tiltak?

Når domstolen mottar en klage, kan den bestemme at en stat må sette i verk visse midlertidige tiltak mens vurdering av saken pågår. Det innebærer vanligvis at staten bes om å avstå fra å gjøre noe, for eksempel ikke sende personer tilbake til land hvor det påstås at de risikere død eller tortur.

Begjæring av midlertidige tiltak (Praktisk veiledning) (engelsk versjon)

Generell presentasjon (engelsk versjon)

Praktisk informasjon

Midlertidige tiltak treffes bare av Domstolen under klart fastlagte betingelser, når det foreligger en risiko for alvorlige krenkelser av Konvensjonen. Et stort antall av begjæringer om midlertidige tiltak er uhensiktsmessige og blir derfor avvist.

Nyttige lenker

 

Comments

comments

3 thoughts on “Hvordan fremme en klage til EMD

 1. The most important rule here is that all domestic legal remedies have to be exhausted! Go first to Fylkesnemnda, then to District Court, then to Appeal Court, then to Supreme Court and then Strasbourg.

  For interim measures, it should be enough to exhaust all domestic legal options for interim measures.
  In case they are not provided or rejected, it should be already possible to request an interim measure in Strasbourg.
  I would argue that emergency suspencion of an emergency care should be such an interim measure that should be possible to be requested, based on Articles 8, 6 and 13 of the convention !

 2. sorry for typo: correctly
  I would argue that emergency suspension of an emergency care should be such an interim measure that should be possible to be requested, based on Articles 8, 6 and 13 of the convention !

 3. And a consequence of exhaustion of domestic legal remedy:
  Document all procedural errors and appeal the decisions on the basis of procedural errors immediately (like your lawyer was interrupted and was not able to finish reasoning on your side).

Top
Translate »