Du er her
Hjem > Meninger > Mors- og farskjærlighet blir avskaffet

Mors- og farskjærlighet blir avskaffet

Innlegg av Øistein Schjønsby – Advokat

Oppland Arbeiderblad side 14

Nå ser vi i OA at ordfører og rådmann i Land beklager det lave utdanningsnivå i barnevernet. De sier at hvemsomhelst kan begynne i barnevernet, at ingen utdannelse er nødvendig. Og dette synes de med god grunn er betenkelig. Jeg regner derfor med at ved nyansettelser i barnevernet i Land vil det bli stillet krav til de som ansettes? Hvilke krav snakker vi om?

I dag synes jeg det er betenkelig at barnevern ikke respekterer loven, og det har jeg tidligere sagt mye om i OA. Men dette gjelder også fylkesnemnder og tingretter som i hovedsak dilter etter barnevernet og de som er valgt – gjerne av barnevernet – som sakkyndige. De sakkyndige anbefaler praktisk talt alltid at barnevernet tar fra oss barna våre. Det er bare å se på statistikken. Det rare er at de samme sakkyndige aldri sier noe om hvilken skade som påføres barn ved å bli tatt ifra sine foreldre, sine besteforeldre og hele sin familie. Hvorfor er det slik?

Totenadvokat Øistein Schjønsby
Totenadvokat Øistein Schjønsby

Hvorfor er det slik når det til og med står i loven at familie skal – det står skal i loven – vurderes når det er snakk om å ta ungene fra folk. Dette vurderes slett ikke av fylkesnemnder og tingretter som altså overlater omsorgen for barna våre til det offentlige, til barnevernet.

Nå er tiden inne til å kreve at de sakkyndige forteller hvilken skade barn vil bli påført ved en omsorgsovertakelse. Jeg er sikker på at en slik ærlig sakkyndig rapport vil si mye om skader som vil oppstå. I dag ser vi disse skadevirkningene hos fosterbarn som tross god omsorg fra fosterforeldre har allslags problemer med sitt liv etter omsorgsovertakelsen. Til og med økt dødelighet opplever disse barna, det er fæle greier, og dette forteller vitenskapen oss. Når dette er et ubestridelig faktum, hvorfor sier ikke de sakkyndige noe om dette til fylkesnemnder og tingretter?

Et lite sidesprang: Jeg hadde en bestemor som mye alene pga. bestefars sykdom hadde eneansvar for 12 barn. Heldig for henne hadde vi ikke den gang et så geskjeftig barnevern som vi opplever i dag. Dagens barnevern hadde tatt fra henne ungene og satt de ut på bygda enkeltvis langt unna slik at ungene hadde mistet mor og far, sine søsken og sin øvrige familie. Heldigvis ble det ikke slik, og jeg må jo prise meg lykkelig for det!

En liten etterlysning til slutt: I en sak som barnevernet bringer inn for fylkesnemnda og senere tingretten sitter det ett menig medlem som meddommer. Still spørsmål og spør om ikke barnet heller kan få hjelpetiltak i heimen eller hjelp fra familie? Som vanlig får vi heller ikke noe svar fra barnevern, sakkyndige eller andre i bransjen på disse spørsmål som jeg stiller. Men til publikum: Tenk selv, det har ordfører og rådmann i Land gjort etter hvert.

Comments

comments

Top
Translate »