Du er her
Hjem > Meninger > Trenger vi et nytt barnevern?

Trenger vi et nytt barnevern?

Jeg startet nettopp mitt liv i politikkens verden. En ny verden. Tenk om jeg kunne være med å endre noe til det bedre, slik at mennesker kan få en bedre hverdag. Hadde jeg klart å hjelpe ett menneske, ville det være verd det.

Mitt hjerte brenner veldig for å verne om kjernefamilien. Jeg ønsker en verden hvor barn skal få være barn, og ikke skynde seg å vokse opp. Hvor voksne tar ansvar og gir barna den tryggheten de trenger.

Samfunnet trenger et barnevern som har egnethet til å gripe inn, der behovene er store. Der det virkelig gjelder. Et barnevern som skaper trygghet og ro. At de igangsetter gode tiltak ved behov.

Desperate

Jeg gikk inn på facebooksider som omhandlet mennesker sine erfaringer med barnevernet. Jeg etterspurte korte kommentarer om hva de ønsket å forandre på, og hva de synes var bra hos barnevernet. Jeg fikk nesten 300 svar. Mennesker som var desperate fordi de ikke ble hørt, og som opplevde å leve i frykt for barnevernet. Frykten og usikkerheten om at barna skulle bli tatt fra de. Usikkerheten om når tid de ville få barna tilbake. Liten informasjon eller tilbakemelding i saker.

Jeg ble rystet av alle historiene og alle ropene fra disse menneskene. Burde ikke barnevernet være med på å skape trygghet og være et system du kan stole på, verne om barnets beste. Når statistikker viser at det er det beste for barnet er å få være med mor og far?

Partiet De Kristne er for frihet og trygghet for alle. Vi mener at i tilfeller der det er mishandling, rus eller overgrep skjer, bør barnet og den lidende part trygges. Vi ønsker et større samarbeid med ABUP, RVTS, rusinstitusjoner, mødrehjem, hjemmetjenesten og lignende. PDK vil arbeide for at det stilles klare krav til fosterhjem og besøkshjem, og at de som utvelges må være grundigere vurdert enn det som skjer i dag. Dagens ordning viser at flere blir utsatt for grov mishandling eller overgrep av barnevernet, ved at de blir plassert i hjem som ikke er i skikket til å være et fosterhjem.

Hastige beslutninger

Barn blir tatt fra sin mor, bare timer etter fødsel. Ved klage til fylkesnemndas pålegges barnevernet å tilbakeføre barnet. Barnevernet har tatt hastige beslutninger. I mange tilfeller overprøver barnevernet Fylkesnemndas beslutning ved å fatte et nytt vedtak eller trenerer gjennomføringen av Fylkesnemndas beslutning. Sakene, møtene eller samtalene skal dokumenteres bedre, helst ved video opptak. En større åpenhet om tiltak og saksbehandling. Krav om mer tiltak i hjemmene og på en best mulig måte bevare kjernefamilien.

PDK ønsker å opprette et kontrollorgan, som skal kvalitetssikre barnevernet. Vi ønsker et barnevern som skal skape trygghet og ikke frykt.

Comments

comments

One thought on “Trenger vi et nytt barnevern?

Top
Translate »