Du er her
Hjem > Author: Redaksjonen

Hvordan fremme en klage til EMD

Hvordan man fremmer en klage til Domstolen Hvis De beslutter Dem for å klage til Domstolen, bør De forsikre Dem om at klagen oppfyller de formelle kravene i Regel 47 i Domstolens regelverk, som beskriver hvilke opplysninger og dokumenter som må sendes inn. Hvis det mangler opplysninger eller dokumenter som kreves etter

Parentifisering

Kvello (2010) definerer parentifisering ved at det ”innebærer at den voksne trekker barnet inn i en voksenverden det ikke er kognitivt, emosjonelt eller sosialt modent for, eller barnet gis mer belastninger enn det som kulturelt er ansett som passende eller forsvarlig ut fra alder og modenhet” (Kvello 2010, 204). I mange tilfeller handler det

Ny studie bekrefter at Fosterhjem systemet er skadelig for barn

Abstrakt BAKGRUNN OG MÅL: Hvert år bruker nesten 1% av amerikanske barn tid i fosterplassering, med 6% av amerikanske barn i fosterplassering minst en gang mellom fødselen og 18 årsdagen. Selv om en stor litteratur vurderer konsekvensene av fosterplassering for barns velvære, har ingen studier brukt et nasjonalt representativt utvalg av

Derfor sluttet jeg i barnevernet

Ofte måtte vi overse eller avvente bekymringsfulle fakta i saker for lenge, eller handle mangelfullt og raskt. av ANDERS BREIVIK Tidligere barnevernsansatt, Bergen Etter mer enn 10 år som saksbehandler i barnevernet i Bergen, valgte jeg å slutte. Jeg begrunnet dette med frustrasjon over prioritering av midler i forhold til behovet for å bedre barnevernet.

Endelig hjemme hos mamma

Hei folken😊 Jeg ville egentlig bare fortelle at etter 10 år i rent helvete under barneværnets omsorg har jeg nå, som 15- åring endelig kommet hjem i mammas armer. Den følelsen jeg fikk da jeg gikk in døra og endeli kunne rope "jeg er hjemme" var en følelse jeg aldrig kommer

Barnevernet igjen

Av Øistein Schjønsby Advokat Hva er det som fylkesnemnder og domstoler befatter seg med i barnevernsaker? Svaret er: Barnevernet fylkesnemnda og domstolene hopper bukk over avgjørende deler av barnevernloven og i fosterhjemsforskriften. Det finnes endel viktige punkter og bestemmelser i loven som ikke blir skikkelig behandlet. Dette har jeg holdt et innlegg om

Top
Translate »