Du er her
Hjem > Nyheter > Oppfordrer til sivilt søksmål

Oppfordrer til sivilt søksmål

GREPET: Kommunepolitikerne i Namsos ble torsdag orientert om forholdene som er avdekket i barnevernet. Aps Tina B. Eilertsen oppfordret berørte til å gå til søksmål på grunn av manglende oppfølging fra barnevernets side. Foto: Bjørn Tore Ness
GREPET: Kommunepolitikerne i Namsos ble torsdag orientert om forholdene som er avdekket i barnevernet. Aps Tina B. Eilertsen oppfordret berørte til å gå til søksmål på grunn av manglende oppfølging fra barnevernets side. Foto: Bjørn Tore Ness

Politikere i Namsos håper at så mange som mulig søker erstatning på grunn av barnevernets håndtering av anmeldte saker.

NAMSOS: Det kom fram da kommunestyret ble orientert om barnevernsskandalen i Midtre Namdal torsdag.

– Vi må gå så langt at vi oppfordrer alle som har blitt berørt om å gå til sivilt søksmål, sa Aps Tina B. Eilertsen etter at hun hadde hørt på orienteringene fra velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen og administrasjonssjef Lars-Erik Moxness i samkommunen.

Usminket framstilling

De to ga ei usminket framstilling av det som har blitt avdekket når det gjelder håndtering av saker hos barnevernstjenesten.

– Det er nitrist at vi har funnet det vi har funnet. Hvordan er det mulig at dette kan ha skjedd? Fylkesmannen har hatt tilsyn før og det har åpenbart utviklet seg en praksis som vi ikke har sett, sa Erik Stene og pekte spesielt på at barnevernstjenesten la bort alle saker som ikke var åpnet og undersøkt innen fristen på seks måneder.

Beklagelse fra ordførerne

Samkommunens ordfører Steinar Lyngstad kom på sin side med ei unnskyldning.

– Jeg synes det er riktig å komme med ei unnskyldning fra talerstolen. Jeg vil beklage overfor de barna som har måttet oppleve ikke å få den hjelp og bistand lovverket sier de skal ha, sa Lyngstad.

Beklaget gjorde også Namsos-ordfører Morten Stene.

– Jeg beklager overfor de som har opplevd omsorgssvikt at vi ikke har tatt tak i sakene slik vi burde ha gjort, sa Morten Stene.

Slo ned som ei bombe

Fra flere politikere ble det vist til at man flere ganger hadde fått «betryggende» rapporter om situa­sjonen i barnevernet.

– Vi fikk et inntrykk av at vi hadde et barnevern vi kunne være stolte av, og vi fikk ikke på noe tidspunkt vite at det var skjær i sjøen. Derfor slo det ned som ei bombe da vi fikk vite om utfallet av Fylkesmannens tilsyn, sa KrFs Bjørn Leirvik.

Tina B. Eilertsen ville vite hvordan det lokale barnevernet kunne tolke bestemmelsene på en slik måte at det var greit å legge bort saker som var blitt over seks måneder gamle.

– Jeg kjenner at jeg blir provosert. Hvordan kunne de som jobber i tjenesten oppfatte loven slik? spurte hun.

Lars-Erik Moxness svarte ikke eksakt på spørsmålet, men han beskrev en tjeneste med «kulturelle bremser».

– På visse områder drives tjenesten tungvint og lite hensiktsmessig. Det er tradisjonelt en lukket tjeneste, på godt og vondt. Men vi jobber for å endre på dette. De ansatte har ambisjoner og i løpet av to år skal vi ha en tjeneste som vil være på plass, sa Moxness.

Hyppige rapporter

Administrasjonssjefen har innført rutiner for hyppige rapporteringer. Minimum én gang i måneden skal rådmannsgruppa få informasjon om status med hensyn til antall saker og behandlingstid.

Erik Stene oppfordret også poli­tikerne til å engasjere seg.

– Det er viktig at dere etterspør og krever mer enn overordnet statistikk, sa velferdsdirektøren til kommunepolitikerne.

Mandag blir kommunestyret i Overhalla orientert og senere i måneden får Namdalseid-politikerne den samme informasjonen, og mulighet til å komme med sine reaksjoner.

Comments

comments

Top
Translate »