Du er her
Hjem > Nyheter > Advarer foreldre mot barnevernet

Advarer foreldre mot barnevernet

ERSTATNINGSBØLGE. Advokat Venil Thiis tror at innen 30 år vil mange av barna "som urettmessig, og også på tvers av menneskerettighetene er blitt adskilt fra familiene sine» trolig få utbetalt erstatning.
ERSTATNINGSBØLGE. Advokat Venil Thiis tror at innen 30 år vil mange av barna “som urettmessig, og også på tvers av menneskerettighetene er blitt adskilt fra familiene sine» trolig få utbetalt erstatning.

– Barnevernet fremstår ofte i media som hjelpere, men alt for ofte er fokuset på å fjerne barn fra familien.

– Jeg vil advare foreldre eller andre mot å kontakte barnevernet dersom de eller barna har problemer som man kan løse på andre måter.

Det oppsiktsvekkende utspillet kommer fra Svein Otto Nilsen i Demokratene.

Mange triste historier

–  Barnevernet har stor makt og den bruker de oftere enn mange tror. Jeg har gjennom mitt lange politiske liv i bystyret, hørt mange forferdelige historier som er til å gråte av, forteller Nilsen.

Han etterlyser flere tiltak i  hjemmet, i stedet for å tvangsflytte barna. Samtidig lanserer han tanken om et eget ombud som skal sikre barns sikkerhet og rettigheter i barnevernssaker.

Mangler objektivitet

Nilsen anklager fylkesnemnda for å være «bukken og havresekken». Fylkesnemnda er den instansen som avgjør Barne- og familietjenesten (BFT) sitt krav om omsorgsovertakelse.

– Fylkesnemnda har ingen uavhengighet til barnevernets maktapparat, mener Nilsen.

Barnevernet vinner i nemnda

Tall Fylkesnemnda viser at det av totalt 27 saker i 2011 – der Trondheim kommune ba om omsorgsovertakelse – fattet nemnda vedtak i 26 av disse om at omsorgen skulle fratas barnets foreldre. Det tilsvarer drøye 96 prosent. Den siste av de 27 sakene er ennå ikke ferdigbehandlet, i påvente av sakkyndig utredning.

–Myndighetsmisbruk

– I de 20 årene jeg har prosedert i Fylkesnemnda,  er det maks tre saker hvor jeg kan se at omsorgsovertakelse var nødvendig. Da har stoff og alkohol vært inn i bildet. Resten har ikke fremstått som fornuftig begrunnet, sier advokat Venil Thiis.

Om sin egen rolle som advokat i barnevernssaker,  trekker hun paralleller til fangevoktere i konsentrasjonsleire som forsvarte sin rolle med at de smuglet mat til fangene og hjalp dem på andre måter.

– Men uansett var de med på å opprettholde systemet. Jeg gjør så godt jeg kan for klienten min – i et system som ikke fungerer. Men som advokat i barnevernssaker har jeg ofte reflektert over den rollen jeg har, som også kan oppfattes som at jeg er med på å legitimere overgrep mot barn og familier. Det gjør meg fysisk dårlig, sier Thiis.

 En voldsbruk som både mor og barn hadde fortalt om før flyttingen

Overgrep mot familier

Daglig mottar Thiis henvendelser fra hele landet, relatert til barnevern. Hun ser de samme mekanismene gå igjen.

–  Eksempelvis  at barnevernet involverer seg til fordel for den ene av foreldrene, til skade for barna.

Hun nevner et eksempel fra Trøndelag, hvor et barn ble flyttet av barnevernet til faren,  som rett i etterkant ble dømt for vold mot det samme barnet.

– En voldsbruk som både mor og barn hadde fortalt om før flyttingen. Eksemplene er mange og forskrekkelige, sier Thiis om barnevernets vurderinger.

Forventer erstatningssaker

Thiis tror at innen 30 år «vil mange av  barna som urettmessig, og også på tvers av menneskerettighetene er blitt adskilt fra familiene sine» trolig få utbetalt erstatning.

– En eller annen gang må det komme til overflaten hvilket myndighetsmisbruk barnevernet i Trondheim står for,  mener advokat Thiis.

Ombud må ha makt

Hun er både for og i mot forslag om et uavhengig ombud som skal kjempe for rettsikkerheten for det enkelte barn.

– Jeg støtter forslaget så lenge et ombud har reell makt til å gripe inn i enkeltsaker. Og at barn kan henvende seg direkte til ombudet, sier Thiis.

Byavisa har vært i kontakt med daglig leder i Fylkesnemnda i Sør-Trøndelag, Liv M. Marum. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Støtter barneombud

– Barnevernsystemet er en alvorlig utøvelse av makt som ikke i tilstrekkelig grad blir korrigert og overprøvd, sier advokat Bodil Hjartåker. Hun har lang fartstid med barnevernssaker.

– Jeg er blant annet svært kritisk til at det er noen få faste psykologer som blir utnevnt i saker for Fylkesnemnda, sier Hjartåker.

Ressurssvake familier har ofte en historie med seg som fører til en dømmende overprøving

Dømmende overprøving

– Saksfremlegget for Fylkesnemnda lages av barnevernet og ressurssvake familier har ofte en historie med seg som fører til en dømmende overprøving.  Det har blant annet sammheng med at psykologer som utnevnes sjelden korrigerer barnevernet, mener Hjartåker .

Bestemt hånd

Hun tror flere pedagoger og saksbehandlere i barnevernet lider av  mangel på korrigeringer, og andre innspill som burde ha vært en del av totalvurderingen.

– Barnevernet sine barnevernfaglige vurderinger er ofte faste formuleringer og vanskelig å motbevise. På tross av at mer kompetente fagmiljø som leger, helsesøstre og barnehager argumenterer i mot, blir disse synspunktene avvist, sier Hjartåker.

Skilsmisser

Ifølge Hjartåker er det ikke uvanlig at partene i  vanskelige skilsmisser, selv tar kontakt med Barne- og familietjenesten (BFT) og hevder den andre parten er i ubalanse.

– Da bør  de ha vurdert  at de som foreldre ikke lengre har  kontroll over hvilken angrepsvinkel barnvernet vil velge på saken, sier Hjartåker med tanke på at begge foreldre kan risikere å miste retten til omsorg for egne barn.

Støtter ombudstanken

Hun støtter Svein Otto Nilsens forslag om ombud.

– Jeg mener Nilsen har vært en viktig støtte for enkeltpersoner,  men at BFT mer har sett hans deltakelse som et problem enn som en nyttig korreksjon, sier Hjartåker.

Comments

comments

42 thoughts on “Advarer foreldre mot barnevernet

 1. Jeg slet veldig mye hjemme med voldelige og narsissistiske foreldre. Alt var bare forferdelig og jeg hadde bare lyst til å forsvinne fra alt. Så jeg spurte skolen om hjelp og de ringte da så klart barnevernet. Pga navnet skulle man tro at de ville være til mer hjelp for barn, men nei. De løy til meg og med noen tårer og snille ord tok de mer av foreldrene mine sin side i stedet for å hjelpe meg. Jeg ble sendt til BUP pga depressjon, men de løy like mye til meg som bv gjore. De sa de skulle sende inn en miljøarbeider, men det kunne ta litt tid siden de ikke hadde så mange av dem til råde for øyeblikket og det var greit for de sa også at de skulle ringe opp etter et par uker å høre om hvordan det går og ha at møte. 3 mnd gikk å ikke et ord fra dem. Mamma ringte for å høre om hvordan det gikk med saken, men de sa at den var blitt lukket.

  Bare så enkelt som det hadde de avsluttet saken vårres uten å si noe som helts til oss.

  Ingenting var bedre. Faktisk så ble ALT værre.

  Hvorfor bestemmer folk seg for å jobbe i bv om de ikke har tenkt til å bruke utdannelsen sin fornuftig?! De kan like godt legges ned, de gjør ingenting godt for de, de skal hjelpe.

  Dette var barnevernet i Tromsø

  Og har flere lignende historier fra venner som opplevde det samme.

 2. ble fratatt ei ufødt jente for ingenting. nå sitter jeg her med en hel haug med spørsmål.

  i min skolegang hadde jeg psykisk utviklingshemning, lettere utviklingshemning, men er ikke det nå lenger. var på sykehuset i fjord og fikk vite at jeg er veldig veldig frisk, men ble fratatt foreldreomsorgen allikevel. den dag i dag har ikke barnevernet spurt meg hvordan jeg har det. enten bryr de seg fint lite eller kanskje de har gjort noe veldig dumt. jeg vet hva som er rett og galt, jeg kan prioritere, jeg har ikke lese og skrivevasker og heller ikke konsentrasjonsvansker. jeg kan sette grenser. jeg styrer min egen økonomi. jeg fungerer veldig godt i hverdagen, slik som alle andre mennesker gjør. jeg tenker som en voksen menneske. jeg lar meg ikke falle for noe egentlig. jeg har veldig god hukommelse. jeg har egentlig alt som kreves for å ikke være psykisk utviklingshemmet lenger. som sagt så sitter jeg her med en hel haug med spørsmål hvorfor de tok fra meg foreldreansvaret.

 3. Hva med de sakene der Barnevernet burde gjort noe, men ikke gjør noe? De sakene er minst like ille, om ikke verre. Barn blir boende i et hjem som går utover helsen til barna, både psykisk og fysisk. Disse sakene må for all del ikke bli glemt.

 4. Ja, som et barnevernsbarn selv fra jeg var 12år og der jeg selv har bedt barnevernet om hjelp til mine barn så må jeg si en ting…. I alle saker så har barnevernet taushetsplikt og barna går ikke ut i media for å stå for sin sak og heller vil de ytterst sjelden fortelle til alt og alle hvordan saken er, uansett hva foreldre har gjort mot dem.Du kan banke ungen din og hun vil ikke fortelle det til noen fordi hun er redd for å såre deg.Barn er lojale. Dere der ute får kun høre foreldrene sin side, og foreldre vil da aldri innrømme sine feil og hvilke feil de gjør. De mener jo selvfølgelig at de har rett og derfor vil de ikke ha hjelp eller veiledning av barnevernet, så når barnet da fortsetter å lide under foreldre som psykisk eller fysisk hærjer med ungene sine uten å innse det eller ville slutte, ja da må barnevernet ta barnet ut av hjemmet. Min far var en mann som talte for likstilling,barnasrettigheter og go pedagogik før han gikk hjem og banket kone og barn. Barnevernet gjør mye feil, men herregud så mye riktig de gjør også. Jeg kjenner mange voksne som har vært barnevernsbarn og jeg kjenner flere som får hjelp av barnevernet, og ennå har jeg ikke personlig møtt noen som har helt seriøst ikke trengte barnevernets hjelp. Jeg fikk hjelp da jeg var liten og takker pent for den hjelpen, da skolen til min datter ville kontakte barnevernet pga at min datter har alvorlige adferdsproblemer og add, så jeg ringte selv til barnevernet om råd. De sa at de ser ingen problemer i hjemmet og side bup allerede er inni bildet så er det ikke mye mer de kan gjøre uten om å gi meg råd når det står på som værst. Så husk alle som er så raske med å dømme den ene og den andre siden, dere hører kun foreldre sine side i saker, barna er for små og lojale til å skrike sin kamp for et tryggere liv og barnevernet har taushetsplikt. Jeg hadde heller vært forbanna på det menneske som jobbet i barnevernet som gjorde de feilene som ble gjort og saksøkt ræva av den personen. Det er nok lettere og jeg har hjørt at det er blitt gjort. Hele barnevernet er ikke feil, men enkeltpersoner som jobber der, som aldri skulle ha jobbet med mennesker eller hatt den makt de har.

  1. Det er mange barn som står frem, både her og i FB grupper. Mange er tidligere barnevernsbarn. Selv snakket jeg med en mann i begynnelsen av 20 årene som bodde på gata, han ble fratatt foreldrene som liten, og ble sendt rundt i Bv systemet til han var 18, da kastet de han ut. Da sto han på bar bakke. Han fikk ikke opplysninger om hvor de biologiske foreldrene bor, og fant ut senere at en av dem hadde begått selvmord og den andre var blitt offer for rus/psykiatri.. Fosterfamilien brydde seg ikke, de ville bare ha han der så lenge de fikk penger for han. så han hadde bodd mesteparten av tiden på gata, og litt hos tilfeldige folk han ble kjent med, på de kaldeste dagene.. Han hadde arr på begge armene etter å ha blitt kuttet opp med kniv av en narkotikalanger han skyldte penger. Han var blitt rusmisbruker, men da jeg snakket med han var han oppegående og nykter. Skitten av å bo på gata, og ville låne telefonen min ( byttet ut simkortet ) fordi hans var tom for strøm. Han fikk låne telefonen, og var så taknemmlig! Han kunne ikke få takke meg nok! En god sjel, som desverre hadde fått hele livet sitt ødelagt av barnevernet!

 5. For barnevernet er det viktig å foreta omsorgsovertagelse, fordi det betyr mer penger fra staten. Det utbetales nemlig mer penger til kommunene pr. barn pr. døgn når det foretas omsorgsovertagelse enn om loven blir fulgt og barna familiene blir hjulpet der barna bor. Da skriver de rapporter, foreldrene aldri får se, de skaffer psykolog uttalelser fra psykologer som aldri har hilst verken på barn eller foreldrene. Psykologene bare vet. De har bare barnevernets uttalelser og intet mer. Saken kommer for fylkesnemnda som igjen bryter loven og holder kun en kontorforretning, der verken barn eller foreldrene blir hørt. Så blir barna bortført og plassert på hemmelig sted, før foreldrene på klager avgjørelsen til tingrett. På ca. 10 år har det omkommet mer enn 700 barn og unge. Dette er å sidestille med indirekte drap.

 6. Det er så forferdelig lett å legge skylda på foreldrene. Man bør heller hjelpe foreldrene enn å dømme dem.

 7. I Norge har vi et godt system, mener jeg, men barnevernet er helt unikt i fra resten av samfunnet, der det meste er logisk og riktig. Barnevernet er Norges dårligste organisasjon!
  De utfører arbeid de ikke har kompetanse til, altså overser om et barn trenger legehjelp eller psykolog og utredninger. De tar arbeidet fra Helsesystemet fordi de vil ha all makten selv. Det er jo farlig

 8. http://youtu.be/TmKv7PJukeI <-- Min Historie Jeg selv har opplevd hva det vil si å bli kidnappet av "barnevernet", og det har ødelagt mye for meg. Det var et unødvendig inngrep, og jeg ble en kasteball fra familie til familie. Ikke fordi jeg var en umulig unge, tvert imot var jeg ganske så rolig, men dette var blant annet familier som ikke var vant til unger, og ombestemte seg. Siste "fosterhjem" (hater ordet) ble jeg nok mer og mer innesluttet og hatefull, ting gikk mer og mer opp for meg, og jeg begynte å bli rebelsk. Alt jeg ville var å komme hjem, og ikke være i et fremmed hjem hvor jeg ikke følte tilhørlighet. Etterhvert som jeg gjorde opprør, ville heller ikke dette hjemmet ha meg mer, og tilslutt fikk jeg komme hjem. Etter flere år i et system som overkjører barn, og deres foreldre totalt. Siden har jeg selv blitt livredd for å få egne barn, fordi jeg er livredd for at "barnevernet" en dag skal stå på døra. Ikke fordi jeg er usikker på min egenskap som god forelder, men fordi jeg vet hvor inderlig lite som skal til. Det kan skje hvem som helst, det trengs kun en bekymringsmelding som ikke nødvendigvis er basert på noe som helst av fakta, og er du da uheldig med saksbehandler, så vil de nok finne et eller annet som de kan kalle feil, selv om dette også ikke nødvendigvis skulle vært et tilfelle av feil. Poenget er at kommer barnevernet inn i bildet, så er det bare for enhver forelder å krysse fingrene og håpe at de ikke river barnet vekk ifra deg! Når det er sagt, forstår jeg selvfølgelig at det trengs å gripe inn i enkelte familier der det faktisk foregår barnemisshandling. Det er slike hjem barnevernet skulle fokusert på, og ikke familier der det ikke er slik. Små ting kan også hjelpes på bedre vei, istedet for å ødelegge familier!

 9. Jeg har vært innvolvert i så mange sjebner der barnevernet har splittet familier og slekter, ved å favorisere den ene framfor den andre og påført barn store traumer til barnas beste. Om de liker faren best, bryr de seg faktisk ikke om at han er tidligere dømt for overgrep eller at barna forteller at far slår.
  Folk er redd for barnevernet. Det er også veldig fortvilende å se på barn som ikke har det bra, og vite at dersom en melder fra til barnevernet, så gjør en saken bare verre ved at de setter i gang overvåking, forfølgelse og at foreldrene aldri blir kvitt dem før de har fått plassert dem i fosterhjem. I dag er det også slik at det er lettere å bli godkjent som fosterforeldre, enn å åpne en pølsebod.
  Min bønn til alle advokater som er kjent med systemet, er å stå fram i media. Klage til høyeste nivå. All ros til Byavisa som har guts til å ta opp dette temaet. Stå på videre! Og takk til Venil Thiis.
  Det bor i dag 10.000 barn i fosterhjem og på institusjoner. Det tragiske er at få av disse er barn som har blitt vanskjøttet, slått eller misbrukt, og det er ingen i nær familie som kunne ha hjulpet dem i stedet for at de skal vokse opp i et hjem der andre får saftig betalt for å ta seg av dem.

 10. JEG KJENNER MEG SÅ INDERLIG IGJEN I ADVOKATENS BESKRIVELSE, jeg undrer på om jeg en gang får høre en historie der det er tydelig at bv har vert en redning for barnet, og at bv har opptredd korekt, det er så skremmende å måtte forholde seg til bv når en ikke kan se noe av det gode de gjør, og det skremmer meg også at de påstår ting som de ikke kan bevise men som retten fastholder. BARNEVERNSANSATTE HAR EN GRUNNHOLDNING AV BEKYMRING OG BEKYMRER SER SELV OM DE IKKE FINNER NOE BEKYMRINGSVERDIG, DER DET DERFOR DE DIKTER OG ELLER OVERDRIVER I SINE TYNNE UTREDNINGER. JEG SLUTTER MEG TIL ADVOKATEN BE ALDRI OM HJELP! DA MÅ DET VÆRE SÅ GALT AT DU TENKER SKAL VI OVERLEVE FÅR BV FÅ BARNA, OG DA MÅ DU VÆRE INNEFORSTÅTT MED AT DU VIL BLI LØYET PÅ OG BESKYLDT FÅR Å UTØVE FYSISK OG PSYKISK VOLD SELV OM DU ALDRI HAR VERT I NÆRHETEN, GI BARNA EN SISTE KLEM OG RING SÅ BV.

 11. D e 7 ganga større sjangse for at en ungdom blir enten narkoman eller kriminell når dem e under barneværnet..

 12. Folk som mister omsorgen for sine barn, skjønner det aldri selv….eier ikke selvinnsikt. Hadde de gjort det, ville de aldri skadet barna slik de gjør psykisk/følelsesmessig eller fysisk. Det skal som oftest utrolig mye til før et barn blir tvangsplassert utenfor hjemmet, men det vet folk flest lite om, for de hører bare versjonen fra “de stakkars” foreldrene. Har selv jobbet mange år i barnevernet og sett mange barn lide i årevis før man har fått samlet nok bevis for å få saken igjennom i nemnda……takk Gud og Norge at det finnes et barnevern! Men de kan helt definitivt bli bedre, og det finnes klart lokale forskjeller fra landsdel til landsdel ift kompetanse og hvilke ressurser barnevernet kan tilby en familie. De færreste av oss hadde orket å stå i en så tøff jobb som barnevernet har!

  1. Da er det mye du ikke vet, Ester. Du kan ikke påstå noe du ikke vet. Du kjenner bare til de saker du har vært borte i. Det finnes mange flere saker enn det, og jeg kan skrive under på det advokaten her påstår i artikkelen.

  2. Hva FAEN er det du tror!!! I mitt tilfelle (som barn) ble tatt ifra foreldrene mine uten grunn jeg var 12 år og INGENTING skjedde hjemme hos meg. Jeg hadde et fint hus, gode venner, Nydelige foreldre, og ingen problemer økonomisk eller psykisk. jeg skjønner ingenting av dette fremdeles og får ingen svar fra barnevernet!

  3. Jeg kjenner folk som har blitt fratatt barna… Fordi noen som “hadde noe å hevne” ringte barneværnet med en falsk anmeldelse. Man sendte politi for å hente barna, midt på natten! Uten engang å sjekke om det var riktig det vedkommende fortalte på telefonen!

   I forbindelse med jobb for mange år siden måtte jeg ta et kurs. “Lov om sosial omsorg”. Da vi kom til delen som omhandlet barnevern stilte jeg spørsmål og viste til et par slike saker jeg kjente til… Det hadde nær kostet meg jobben! Jeg ble tatt til side å fortalt at man var overhodet ikke interesseert i at de ansatte skulle tenke selv og ha meninger, bare blindt gjøre hva man ble bedt om!

 13. Banevernet..hvem som jobber der? Er det bare alene mor, enslige damer som hater man?
  Når jeg leser hva som skjer i Norge, hvordan apparaten..nei! Mennesker som er betalt av staten! betrakter barn…Jeg trodde at barn er det viktigste i Norge. Jeg tok feil. For hvordan kan man forklare at når barna bør med fanilie so alle sier: hør på barn! ikke tving dem til å gjøre ting barn har ikke lyst til! Så, HVORFOR GALE OG SYKE MENNESKER FRA BARNVERNET TVINGER DEM TIL Å FORLATTE FAMILIEN??????!!!!!!!!! Det mener jeg: nesten hele så kalt apparaten er galt, syk og mistet hensikt og forståelse til barndom. Ikke alle familier lykker hver dag. Sola skinner en dag ag ikke den neste dag. Men sol skal skinne igjen og warm kommer. Ingen solstudio kan erstatte den ekte SOL. Det Norge forstår ikke lenger.

 14. Mistet selv min sønn for ca 12 år siden etter en kamp mot barnevernet. de er helt umulig å gå imot selv med både diverse etater på min side. jeg var ung og derfor ikke i stand til å imøtekomme barnets behov mente de. med de rette tiltakene mente jeg da og nå at jeg har komme til å klart det. selv nå lever jeg i bitter anger for at jeg selv tok kontakt med de da jeg var gravid. og i ettertid advarer jeg alle som har i tankene om å rådføre seg med de. heller finn en annen støtte spiller.

 15. Det er så mange triste historier i bv saker. Ser sånt ut at BV vil ikke ta ansvar for sine handlinger. De hører ikke motparten( som er enslig mor for eksempel) heller.har dere ikke barn selv, kjære ansatte i BV? Noe må gjøres med det helt sikkert, staten må blande seg i dette. Det må være slutt på urettferdighet! helt enig at det må være et eget ombud som skal sikre barnas rettigheter og sikkerhet!

 16. Riktig artikkel . Det er forferdelig for både barn og foreldre når offentlig har ikke kjærlighet i hjerte og logikk i hode derfor de gjøre akutt . Hvis i sammfunn snart skal leve mange tusen mennesker med skade tilknytning og psykiske problemer pga akutt da skal trives bv ansatter og dem egen barn ??? Når ødelegges fremmede barn kan dere barn lykkes ?

 17. Prøv alle andre alternativ Før en går og ber om hjelp til barnevernet! det kan gå deg I mot om du ber om hjelp! plutselig sitter du uten barna dine! Katarina venil this VET godt hva hun snakker om her.. barnevernet har en tendens til og Ikke være der De Faktisk trengs!

 18. Jeg har selv blitt fratatt mine barn på falsk saksskyndig rapport,som er kjøpt og netalt av bv..Jeg ville ikke foreslått bv for min værste fiende..hold dere langt unna.

 19. jeg har hvert i barnevernet sia 2007 for å samarbeide angående hun elste dattern min. det gikk kjempe fint vi hadde veldig bra dialog,men så flyttet vi til ny kommune å da raste alt sammen. de prøvde hele tia å finne masse dritt på meg men jeg ga meg aldri,til slutt måtte jeg ta med advokat å da ble det en helt annen tone å nå har jeg endelig kommet ut fra den dritten… det er synd at folk ikke skal tørre å spørre om hjelp hvis man trenger det.. jeg følte at jeg fikk masse råd før jeg flytta å hadde en trygghet der jeg kunne ringe hvis det var noe. å jeg tror at hvis man kunne ha samarbeidet å hatt en åpen dialog med barnevernet så hadde det hvert mye bedre i hjemma til mange som har barn de sliter med å ikke vet hva de skal gjøre.. utrolig synd at de driter seg ut gang på gang!!!!

 20. En meget bra og sann artikkel, jeg advarer alle mot å kontakte barnevernet , hvis de blir innkalt, gå aldri alene , ta med advokat eller ett annet vitne . 80 % av alle omsorgsovertakelsene er akuttvedtak . I en liten kommune som Hobbøl, hvor det bor 4000- 4500 MENNESKER , er det påfallende mange som visstnok er dårlige omsorgs personer, men dette er ikke sant. For tiden i Hobbøl kommune har de ansatt en sosionom som har spesialisert seg på å angripe enslige mødre og deres barn, han driver som sosionom og driver samtidig UMA a.s som er en fosterhjemstjeneste . Han skryter av at han har tvangsfjernet 200 barn og han jobber over hele landet . Han bryter seg inn i private hjem, skremmer barna . Barnevernet er kun opptatt av penger . Samfunnsmagasinet har foretatt en avregning på hvor mye penger det brukes på ett fosterbarn ,

  Tallene vi her viser til er fra året 2011, og dette er hva vi regnet ut på bakgrunn av diverse rapporter og regnskap.

  Antall elever på institusjonen

  15

  Stillinger totalt

  42 ½

  Stillingsandel pr. elev

  2,83

  Årslønn pr. stilling

  450 000,00

  Lønnskostnader pr. år pr. elev

  1 273 500,00

  Lønnskostnader pr. år, alle elever

  19 102 500,00

  Utover
  disse skyhøye kostnadene til bare lønn, kommer utgifter til drift av
  selve institusjonen som også må innkalkuleres i totalregnskapet. Og helt
  klart driver ingen en slik institusjon uten at alle kostnader dekkes
  inn, og selvsagt ved hjelp av offentlige midler.

  Månedspris for 1 barn kr. 106.125,00

 21. Eg er dessverre en av de som mistet mine 3 barna uten grunn.. Det er 9 år siden som barnevern har tatt barna fra meg, så idag hater barna meg.. De tror at det er min skyld at eg sendt dem vekk, men det var faktisk de som tok dem fra meg. Så eg sitter ofte med selvmord og masse ting.. Orker ikke mer..

  1. uff…så innmari trist å lese det du sier her.. liten trøst, men Ikke gi opp! barna dine skjønner når de blir gamle nok at det Ikke er Du som har gjort noe galt! håper du søker eller Har noen som støtter deg så du ikke sitter med slike onde,trasige og vanskelige tanker.. Mvh Monica….

 22. Spørsmålet er vel heller hva som kan gjøres for å bedre arbeidet til barnevernet, når de f.eks tar barn vekk fra familiene sine uten alvorlig grunn. Hjelper lite å advare om barnevernet, men heller ta tak i det, slik at de som allerede er involvert med de, kan få rettferdig behandling!

 23. Jeg og min gammleste sønn ble i 2011 løyet mye om av min eks (guttenes mor) og spesielt en pers i BV (gift med en kammerat av mine barns stefar og en håndfull politi (bla svoger til min eks.) i 11 mnd. & de 3-4 siste mnd i 2011 fikk jeg nesten ikke noe av det BV liksom hadde sendt meg i posten, de tok ikke tlf når jeg ringte osv. Og de 6 første mnd i 2012 før saken ble avsluttet, ble jeg frosset helt ut ang alt av info osv.
  I kampens hete (seinhøsten 2011) sørget jeg for å lufte ut at jeg hadde opptak av alt av samtaler med BV og min eks.
  Da fikk de noe jeg nesten vil kalle et sammenbrudd. de forsøkte å vippe meg av pinnen med tildels grove beskyldninger om min sønn, Som de viste at jeg skjønte var løgn,
  og når det ikke gikk som de håpet på, så ble liksom heile saken en Fade-out med 0 info om sakens gang til meg.
  -Mitt råd er en Android (rooted) smart-tlf med Call recorder pro (for tlf.samtaler) og Cop recorder (for møter) skaff en ung engasjert advokat & les John Alvheims 10 bud + bud nr. 11: Skriv aldrig under og da mener jeg ALDRIG under på noen ting Uansett hva de truer med.

  -Har jeg skrevet om sirkuset som var i 2011 i media, så har nok 96% av norges befolkning trodd at jeg var gal, For det er nesten ingen som tror at BV og politiet jobber som de gjør-

  Og I BV bransjen kan man si at Money Talks.
  Denne saken gjelder Stjørdal BV..

 24. Barnevernet beskytter seg selv. Om de får problemer med det ,så blir barnevernet beskyttet av fylkesmennene. Om det fortsatt er problemer tar sivilombudsmannen en telefon til fylkesmannenen før saken blir henlagt.

  Systemet stinker. De eneste som kan føle trygghet er barnevernet selv.De er praktisk talt beskyttet mot alt..
  Og det vil snart komme for en dag….(-:

 25. barnevernet er både negativt og positivt i mine øyne. men det vipper nok mest mot negativt etter det de gjorde mot familien vår. vi var da en familie på 5 mamma og oss 4 barn

  min mor hadde litt dorlig råd og derfor søkte hun om hjelp. og det fikk vi også, i en liten periode, så bestemte de seg for at den ene av søstrene mine ikke hadde det godt hjemme fordi hun var lite iro og var litt rampete. hun hadde diagnosen ADHD og det gjorde det bare lettere for barnevernet og ta henne bort. de gjikk til sak og saken vippet mot mammas side, fordi de ikke hadde noen grunn til å ta henne bort. men for sikkerhetsgrunn bestemte de seg for at hun burde bo hos en fosterfamilie.

  noen år etter begynnte de å snoke på oss andre også, for å finne feil på oss for å kunne ta oss bort sikkert. og det fant de jo selvfølgeligt. min andre søster hadde litt problemer sosialt, at hun var litt sjenert og hadde litt lese og skrive vansker. vi fannt også i ettertid ut at hun trengte briller og det hadde nok mye med saken og gjøre. men de mente jo også da at mamma ikke brydde seg om henne og ikke tok nok inisjativ til å finne ut hva som var galt. men det gjorde hun jo. hele tiden. hun søkte hjelp hos barnevernet og, ja over alt. men ingen fant problemet før også hun ble tatt bort fra oss.

  etter denne saken begynnte de også på min yngste bror. mente han også manglet sosiale og/eller faglige kompetanser på hans alderguppe. han var da 3 år. og alle vet at alle vokser i forskjelligt tempo og ingen akkurat likt. så ok han hang litt etter. men det betyr vel ikke at han har det vondt hjemme!. saken om han er enda oppe og det har vell holdt på i ett år snart. men de har ikke funnet nok på han enda.

  jeg forstår ikke helt hvorfor de svermer rundt vår familie når det er såå mange her i landet som faktisk trenger hjelp. Mamman min er helt super. hun er snill og grei, og har aldri gjort oss noe vondt. hun setter våres behov forran hennes og jeg hadde aldri gjort dette mot henne. jeg er selv 17 år og barnevernet hjelper meg nå økonomisk nesten på tvang. men det går forsåvitt greit siden jeg er student og faktisk trenger litt hjelp økonomisk. men det de har gjort mot min mor er uakseptabelt mener jeg.

  jeg går selv på barn og ungdom og har tenkt å få meg en jobb er jeg kan hjelpe barn og unge. og jeg tror at vertfall jeg kan gjøre en bedre jobb enn det barnevernet hos oss har gjort. men selvfølgeligt er mange her i lande som faktisk får hjelp som de trenger. med det er alt for mange som blir tatt uten grunn.

  – Jente 17’s side av saken

 26. jeg fikk ofte banke av storebroren min. etter at jeg kom på skolen med blåveis og krykker en gang ble jeg sendt opp til rektor som sa han hadde avtalt at jeg skulle snakke med ei dame på et kontor hos barnevernet. jeg sa at det gjorde jeg på en betingelse og det var at vi ikke ble fjernet, og det bare var en fortrolig samtale. Dette lovte de.

  Jeg kommer på kontoret å forteller hva som hadde skjedd. Da kom hun med telefonen sin, ba meg ringe mamma og si jeg har anmeldt henne til barnevernet. Om jeg ikke ringte ville de ringe henne mens jeg satt der. Jeg prøvde å nekte, men de sa det var best for min egen del at jeg gjorde det, for det barnevernsdama skulle si var ikke mye pent. Jeg glemmer aldri det sviket jeg hørte i stemmen til mamma. Jeg hadde jo ikke tenkt å melde henne. Jeg trengte bare noen å snakke med.

  Dette førte til at barnevernet ville flytte meg og de to små brødrene mine og la han som var problemet bli boende. Hvor faen er logikken i det? Hvor ble det av den fortrolige samtalen de sa jeg skulle ha. De bare lurte meg for å få en ny sak. Min mor var aldri den slemme. Hun var best. Det var storebroren min som trengte hjelp. Ikke at vi skulle bli flyttet. Etter denne dagen har jeg hatet barnevernet. Jeg vil alltid hate dem! Og kommer aldri til å være så dum at jeg stoler på de manipulerende svinene igjen!

  Dette var Eidsvoll Barnevern.

 27. Denne “skremselspropagandaen” gjør bare vondt verre, de som tror på dette møter barnevernet med piggene ute, og har dermed tapt halvparten før de kommer til saken.

  Vi kontaktet PPT i Gjerdrum (aka Mobberum) for å få hjelp med skrivevansker, men kommunen valgte å ta hevn fordi vi anmeldte dem for mobbing i barneskolen (Kommunesjef og skolesjef er samme knott).

  PPT-sjefen gjorde barnevernsak ut av det, og skrev blandt annet “Far er tidligere anmeldt for seksuelle overgrep ifølge ham selv”. Vet ikke hvordan de fant opp det der, men barnevernet gjorde en seriøs jobb.

  Selvfølgelig gjør de feil, men mye av det kan skyldes livredde folk som er skremt opp av duster fra Demokratene og Norgespartiet.

 28. Barnevernet får aldri tilgivelsen mi for hva dem hadde gjort mot både mine to eldre søsknene og meg da vi var liten. Dem kom bare og tok oss ifra mora mi rett før julaften. Hun var verken alkoholikeren,el noe lign. i det hele tatt og var ei flott og omsorgsfull mor som bare søkte om ei økonomihjelp etter da våres far stakk av m ei annen dame. HVORFOR tok barnevernet oss fra våres kjære mora og hadde ødelagt våres liv helt fullstendig???! Dette svaret har vi fortsatt ikke fått, i tross alt om hvor mye vi har lett+undersøkt etter dette svaret (både hos advokaten,barnevernet,osv…),men ingenting å få vite om HVA som var grunnen til dette. Har mistet all tilliten til barnevernet uansett hvor dem kommer i fra og stenger dem fullstendig UTE fordi vi bærer fortsatt denne bitterheten! Syns det er utrulig FEIGT av barnevernet som gjør sånt UTEN å sjekke grundigere om bakgrunnene el tilby noe hjelp. Mener helt seriøst at når barn er 18 år,burde de ha denne retten til å få vite om denne grunnen, særlig for å kunne komme seg videre enn at denne byrden henger stadig etter en så lenge en lever, uansett hvor mye en forsøker å kvitte el glemme om denne hendelsen, men til INGEN NYTTE 🙁 BRUK VETTET i hodet, barnevernet, før dere gjør!

 29. jeg blei flytta hjemme ifra, for ingenting, å jeg fikk ikke erstatning, jeg er så møkka lei av barneværne att det faen ikke skulle vært lov, jeg verken ruser meg eller drikker alkohol, men fortsatt så tar di meg vekk for di hadde mistanke, hva er det for noe,???? hva sier folket til å ha en parade der vi går i mot barneværne som ødlegger flere famillie liv, di tror di gjør det beste men det gjør dem faen ikke,

 30. I 2011 mottok 52 100 barn tiltak. Dette er 4 % av barnebefolkningen. 86 % av disse var hjelpetiltak i hjemmet, mens 14 % av barna mottok hjelpetiltak utenfor hjemmet. Det er en dreining mot flere hjelpetiltak i hjemmet! Enough said.

 31. hvorfor vente i 30 för vi faar erstatning – vi er ödelagt ellerede na, vi foreldre og barna!! det burde opprettes en fellesordning hvor vi samlet kan gaa i rettssak mot staten!

 32. Det har tok mit barn på grund av en liten ting som jeg bør ikke gjøre å det var urett ferdig! Jeg var som har hadde ansvaret for barna mi i over litt 1 år å det gjøre skikkelig vondt da de flytte hu hos sin pappa å hu er 3 år nå så i begynnelsen jeg gikk til advokat men advokat svare aldri for at får hende tilbake å jeg har ikke fått nok hjelp fra familiesentre i Trondheim , det bare holde øye me oss hele tida hele døgnet rundt! Etter allt dette opplevelse, blitt slått av x’n å aner ikke kor det oss fører henne barnevern! Vi tror at vi skulle får mere hjelp der i Trondheim men vi får aldri hjelp å til sist så mistet jeg hu! Ka e barnevern!? Hjelper barnevern nei! Det er vonde penge saker å det hører ikke på meg! Det har ørepropper i

 33. ja, selv om en alenemor har et vanskelig barn,med atferdsproblemer siden 1 års alder.. og har søkt om utredning til barnet..er det altid mor sin feil… sier bv. ikke rus el alkohol i bildet,og av alle barna i fam er det bare et barn som sliter med atferd,så mister mor omsorgen for begge.. det er helt for jævlig hva unger må da igjennom etter at mor har søkt hjelp i mange år.
  resultatet er at mor ikke er egnet og har gitt barna en skjevutvikling sier de da.. hvorfor i hel… kan ikke barnevernet gi seg med å skille barn fra foreldre som ønsker hjelp?
  sannhetens ord kommer snart ut i media..

Top
Translate »