Du er her
Hjem > Meninger > Barnevern og rettsikkerhet

Barnevern og rettsikkerhet

Som et stort tema og framkommet i media de siste årene så vises det store mangler når barn ikke blir hjulpet når de har krav på det og bør få umiddelbar hjelp. Men det går også andre veien der barna ikke burde blitt hentet ut eller barnevernet velger å « ta kampen mot foreldre».
Dette skjer dessverre altfor ofte og stjeler både ressurser og den psykiske og fysiske helsen til både foreldre og barn. Men det er dessverre veldig få som både har helse og økonomi til å kjempe mot et system som må forandres for å ta vare på rettssikkerheten til foreldre, barn og ansatte i barnevernet.

Men jeg syns nå at den viktigste parten i dette er barna som burde blitt tatt vare på ved å bevare rettssikkerheten og deres menneskerettigheter. Det er svikt i systemet hos både barnevern, politi og rettsvesen som verken foreldre eller barn kommer noen vei med, men heller blir overkjørt fordi «noen» har bestemt seg for at de ikke skal få rett eller komme noen vei til fordel for barnet.Her forekommer det vinklinger fra barnevernsansatte, politi, dommere og nemnd for at disse ikke skal komme i dårlig lys og blir beskyttet fra alle kanter.

Vi har en grunnlov og en barnekonvensjon som blir oversett og utelatt når barnas beste skal tas vare på i rettsapparatet. Jeg er helt sikker på at hadde flere hatt noen som sto på for barn og foreldre og gjennomgått flere av sakene som går på både omsorgsovertakelser og barnefordelinger, så hadde vi sett veldig mange brudd på menneskerettighetene i dette landet. Det kommer også godt fram når vi har så mange saker som har gått til menneskerettighetsdomstolen.

Vi trenger i dette samfunnet noen til å ta vare på rettssikkerheten for våre barn som er uavhengig av alle andre instanser, slik at deres rettigheter består og blir tatt vare på. Her må barn selv (og foreldre) kunne velge å få bistand, hjelp og undersøkelser straks det er tatt kontakt med eventuelt kontrollorgan. Dette skal ha fullt innsyn hos barn, foreldre og alle offentlige instanser med fritak for taushetsplikt slik at alle fakta må dokumenteres. Dette blir en rettssikkerhet for alle parter som burde danne grunnlag for et godt samarbeid.

Får vi til dette blir det også mindre belastning på både barnevernet, politi, rettssystemet, fylkesnemnd og sakkyndig. På denne måten vil vi ta vare på samfunnet og alle parter.

Roy Kanestrøm,
Sør-Odal Frp

Comments

comments

One thought on “Barnevern og rettsikkerhet

  1. “Dette skjer dessverre altfor ofte og stjeler både ressurser og den psykiske og fysiske helsen til både foreldre og barn.”

    Dessverre forbruker disse sakene også en stor mengde ressurser, og bruker ressursene fra barn som virkelig trenger hjelp!

Top
Translate »