Du er her
Hjem > Redaktørens utvalgte

Kritikken av barnevernet

Hvorfor vil ikke media ta opp et av de alvorligste demokratiske problemene ved barnevernsaker på ulike nivåer? av Ole Texmo For en som følger flere barnevernsaker på nært hold, både undersøkelsessaker og de som behandles av fylkesnemnd og rett, er det pussig å se hvordan media dekker enkeltsaker. Ikke minst gjelder det

Barn får det ikke bedre i fosterhjem

Dette er Sverre Kvilhaugs brev til Befringutvalget i 2000. Der forskning viser at barn i fosterhjem (som gruppe) kommer dårlig ut. Professor Edvard Befring adr.: Universitetet i Oslo Hovedformålet med min henvendelse og mine skriv til utvalget var å forvisse meg om at utvalgsmedlemmene var kjent med Bo Vinnerljungs avhandling: Fosterbarn som

Til barnets (nest) beste

Vi må stoppe norsk rettspraksis og barnevernspolitikk fra å få totalitære trekk. Myndighetene i Tsjekkia, Russland og Latvia har anklaget Norge for en autoritær og menneskerettsstridig barnevernspolitikk. Fremstående politikere i Sverige har fremmet forslag om at svenske myndigheter må overta ansvar for svenske barn i norsk barnevernsomsorg. Er anklagene grunnløse, eller

Gransk barnevernet!

Elisabeth Kjelstad

Busslaster med folk fra Oslo og Bergen ­kommer 3. mai til Torvet med krav om forandring av barnevernets fremgangsmåter. – Rettsikkerheten til barn og deres familier er ikke-eksisterende. – Feil anvendelse og brudd på lovverket er skremmende mange. Hvem skal etterforske barnevernet? Og hvem sitt ansvar er det at barnevernet gjør

Subjektive meninger avgjør barns skjebne

– Jeg har erfart at de mest elementære retningslinjer for faglig og etiske  tilnærming blir forsømt av sakkyndige, i langt flere barnevernssaker enn det vi ønsker å tro.  Det forteller psykologspesialist Einar C. Salvesen (bildet), som har vært involvert i barnevernssaker som både veileder, meddommer og sakkyndig. Oppnevnt både av barnevernet,

Top
Translate »