Du er her
Hjem > Annet > EMD > EMK art. 4

EMK art. 4

Art 4.Forbud mot slaveri og tvangsarbeid

1. Ingen må bli holdt i slaveri eller trelldom.

2. Ingen må bli pålagt å utføre tvangsarbeid eller påtvunget arbeid.

3. I denne artikkel skal uttrykket «tvangsarbeid eller påtvunget arbeid» ikke omfatte:
a. arbeid som kreves utført under det vanlige forløp av frihetsberøvelse iverksatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i denne konvensjon eller under betinget løslatelse fra slik frihetsberøvelse;
b. tjeneste av militær art eller, i land hvor nekting av samvittighetsgrunner er anerkjent, tjeneste som er pålagt istedenfor tvungen militærtjeneste;
c. tjeneste som blir pålagt i tilfelle av en nødstilstand eller ulykke som truer samfunnets liv eller velferd;
d. arbeid eller tjeneste som hører til vanlige borgerplikter.

Comments

comments

Top
Translate »