Du er her
Hjem > Nyheter > Kristiansand topper ventestatistikken

Kristiansand topper ventestatistikken

ALVORLIG: Barneombud, Anne Lindboe, mener det er svært alvorlig at barn som har blitt utsatt for overgrep og vold risikerer å måtte vente i flere måneder.
ALVORLIG: Barneombud, Anne Lindboe, mener det er svært alvorlig at barn som har blitt utsatt for overgrep og vold risikerer å måtte vente i flere måneder.

Ifølge loven skal barn som har blitt utsatt for vold og overgrep avhøres i løpet av to uker. Kristiansand topper ventestatistikken. Der kan barn regne med å vente i snitt 80 dager. Barneombud, Anne Lindboe, mener dårlig prioritering er grunnen til den lange ventetiden.

  

I en rapport som kom i starten av denne uken får politiet skylden for at barn som har vært utsatt for overgrep må vente så lenge før de blir avhørt.

Barneombud: – Det handler om prioritering

Barnehuset i Kristiansand åpnet i 2008. Der blir dommeravhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep utført. Begge agderfylkene og Vestfold og Telemark kan bruke barnehuset. Kristiansand topper ventestatistikken og her kan barn måtte risikere å vente i 80 dager i snitt. Etter loven skal det ikke gå mer enn to uker.

Ifølge VG er ventetiden i Oslo og Stavanger i snitt 71 dager, Hamar 63 dager, Trondheim 53 dager og Tromsø 63 dager.

Barneombud, Anne Lindboe, mener dårlig prioritering er grunnen til at ventetiden er så lang.

– Det er rett og slett snakk om å prioritere barn. Problemet er at det finnes en del tilgjengelige ressurser, men vi bruker det ikke på barnesaker. Vi trenger økt fokus hos politiet, barnevernet og helsevesenet på barn som blir utsatt for vold og hvor alvorlig dette er, sier hun.

Lindboe har selv erfaring som barnelege og har jobbet med disse sakene før hun ble barneombud. Hun mener det er svært alvorlig at barn som har blitt utsatt for vold og overgrep må risikere å vente i flere måneder.

– Dette er svært alvorlig og helt feil prioritering. Vi må gjøre noe for at disse sakene skal bli tatt på alvor.

(Saken fortsetter under bildet)

siri søftestad - FORSKER PÅ OVERGREP: Siri Søftestad skriver for tiden en doktorgrad om barn som er utsatt for seksuelle overgrep. - Foto: Håkon Eliassen / NRK
FORSKER PÅ OVERGREP: Siri Søftestad skriver for tiden en doktorgrad om barn som er utsatt for seksuelle overgrep.FOTO: HÅKON ELIASSEN / NRK 

– I Oslo ble det i kjølvannet av 22. juli-saken utført ekstremt få dommeravhør av barn i en lang periode etterpå fordi man helt bevisst prioriterte å bruke ressurser på etterforskningen i denne saken i stedet for å avhøre barn, sier Lindboe.

Vil opprette en granskingskommisjon

Siri Søftestad skriver for tiden en doktorgrad om barn som er utsatt for seksuelle overgrep. Hun foreslår å opprette en kommisjon som gransker på årsakene til at det er så lang ventetid.

– Hele dette området som gjelder vold og overgrep og vold mot barn hadde trengt en grundig gransking. Det burde nedsettes en kommisjon som gikk gjennom alle leddene, ikke bare når det gjelder forsinkelser i politiet, men også en gransking av det totale arbeidet med vold og overgrep mot barn på alle arenaer og nivåer, sier Søftestad.

– Er fagpersonellet egentlig godt nok utdannet til å se signaler og til å kunne hjelpe barnet. Er barnevernet og familievernet, politiet og rettsvesenet godt nok?

Barnehuset Kristiansand - TOPPER VENTESTATISTIKKEN: Barnehuset i Kristiansand åpnet i 2008. Etter loven skal avhør av overgreps – og voldsutsatte barn skje i løpet av to uker. Kristiansand topper ventestatstikken. Der kan barn regne risikere å vente i 80 dager i snitt. NRK
TOPPER VENTESTATISTIKKEN: Barnehuset i Kristiansand åpnet i 2008. Etter loven skal avhør av overgreps – og voldsutsatte barn skje i løpet av to uker. Kristiansand topper ventestatstikken. Der kan barn regne risikere å vente i 80 dager i snitt.

FOTO: NRK

Ifølge barneombudet representerer ikke problemet med lang venetid noe nytt.

– Både i 2010 og 2011 kom det frem at det var brudd på denne tidsfristen uten at noe har blitt gjort. Vi må tenke på hvor alvorlig det er og hva det betyr for et barn som må gå å vente i ukevis før de blir avhørt, sier hun.

Hva er grunnen til den lange ventetiden?

– Ofte argumenteres det med at etterforskningen av disse sakene tar lang tid. I tillegg blir det sagt at for å få gjort disse avhørene må man ha mange fagpersoner til stedet. Jeg forstår at det er vanskelig, men igjen er dette et spørsmål om prioritering, mener Lindboe.

Politiet: – Må skjerpe seg

Hun mener at man i enkelte saker bør prioritere sakene som involverer overgrepsutsatte barn fremfor andre saker.

I rapporten som kom ut tidligere denne uken er det politiet som får skylden for den lange ventetiden. Det overrasker ikke barneombudet.

– Etter 22. juli valgte politiet å bruke ressurser som burde ha vært brukt på barn på annen etterforskning. Nok en gang dreier det seg om prioritering, sier hun.

Eva Marit Gaukstad er leder for avsnittet for seksuelle overgrep og vold mot barn ved Agder politidistrikt. Hun sier at politiet må ta disse sakene på alvor.

– Politiet må i noen tilfeller skjerpe seg. Det er helt klart. Vi må ha fokus på dette og vi må prioritere sakene. Nå kan jeg bare snakke for Agder politidistrikt hvor disse sakene blir prioritert, sier hun.

Grete Faremo - FORESLÅR EN UKE: Justisminister, Grete Faremo, foreslo i går en ventetid på en uke for de mest alvorlige sakene. Nå er fristen to uker. - Foto: Kari Løberg Skår / NRK
FORESLÅR EN UKE: Justisminister, Grete Faremo, foreslo i går en ventetid på en uke for de mest alvorlige sakene. Nå er fristen to uker.

FOTO: KARI LØBERG SKÅR / NRK

Torsdag la justisminister, Grete Faremo, frem et nytt forslag med en ukes ventetid for de mest alvorlige tilfellene av vold og overgrep mot barn og fire ukers ventetid for de mindre alvorlige tilfellene.

Hva tenker du om forslaget til justisministeren?

– Jeg tenker at en ukes ventetid er fint. Det bør man prøve å tilstrebe. Men jeg er bekymret for denne fireukersfristen. Her argumenteres det med at dersom etterforskningsmessige hensyn tilsier det, skal man kunne bruke opp mot fire uker, men jeg er redd for at politiet vil komme til å bruke dette som en unnskyldning, sier Lindboe.

Barn blir ikke alltid trodd

Hvem skal bestemme alvorlighetsgraden i hvert tilfelle?

– Jeg synes alle tilfeller av vold og overgrep mot barn er alvorlige. Man vet som regel ikke hvor alvorlig det er før man har snakket med barnet. Derfor synes jeg det er lenge å vente i fire uker, Man bør avgjøre disse sakene så raskt som mulig.

Hun tror mye av grunnen til at det er for lite fokus på overgrepssaker blant annet er at mange ikke forstår hvor alvorlig det er for barn å bli utsatt for vold og overgrep, og hvor grove og alvorlige disse sakene er.

– I tillegg er det ofte manglende fysiske bevis i slike saker. Det blir ofte barns fortellinger og historier og barn blir dessverre ikke alltid trodd. Vi har nok en tendens til å tro at det er de voksne som sier sannheten og at det er barna som ljuger. I mange tilfeller er det ofte motsatt, sier Lindboe.

Comments

comments

Top
Translate »